Goudwinning

Goud (Scheikundige benaming: Au, van Aurum) is een geel metalliek overgangsmetaal. Goud komt vaak in ongebonden vorm in de natuur voor. Meestal als sporenelement in mineralen. Over de gehele aarde komt goud voor in bepaalde mineralen zoals petziet en calaveriet. Voor winning van goud, zijn deze sporenelementen niet interessant. Voor commerciële winning moeten er grote concentraties goud aanwezig zijn.

De goudwinning zorgt er natuurlijk voor dat we hierin kunnen investeren. Daarnaast maken andere aspecten van het goud het heel logisch dat de prijs hiervan hoog is. Door hier goed naar te kijken is het tevens mogelijk om wat te zeggen over de ontwikkeling van de prijs van het goud. Zo is de goudwinning bijvoorbeeld erg lastig en kost het een hoop tijd en moeite om dit te doen. Om die reden is de prijs van het goud altijd al erg hoog geweest. Schaarste zorgt er vervolgens voor dat de prijs nog een stuk hoger op kan lopen, zoals we tegenwoordig zien.

Landen goudwinning

De goudwinning kan op verschillende manieren plaatsvinden. Om daar wat meer over te kunnen begrijpen is het van belang om in ieder geval te weten hoe het goud voorkomt in de wereld. Het gaat er daarbij natuurlijk vooral om dat het goud in grote concentraties aanwezig is. Alleen op die manier is de goudwinning namelijk commercieel aantrekkelijk. Zo is het best wel mogelijk om sporenelementen van goud terug te vinden in mineralen als petziet en calaveriet. Het probleem hiermee is echter dat het om erg kleine hoeveelheden gaat, waardoor de kosten niet opwegen tegen de baten. Het wordt pas interessant om over te gaan tot goudwinning uit deze mineralen wanneer de prijs hoog genoeg is om de kosten te kunnen dekken. De prijs ligt op het moment behoorlijk hoog, maar is aan de andere kant nog lang niet hoog genoeg om dit aantrekkelijk te maken

Er zijn locaties waar grote hoeveelheden goud gewonnen worden. In Zuid-Afrika is de grootste productie van goud. Ongeveer 2/3 deel van de totale goudproductie is afkomstig uit Zuid-Afrika.

Daarnaast zijn er veel goudmijnen in Nevada en South Dakota in de Verenigde Staten.

Goud uit Zuid-Afrika

Van oudsher vindt er veel goudwinning plaats in Zuid-Afrika. Dit komt door het feit dat er daar veel goud in de grond zit. Om die reden hebben de verschillende bedrijven die zich bezighouden met de goudwinning zich meer en meer op dit land gericht. Op die manier is er een uitgebreide industrie ontstaan en wordt er dan dus ook veel geld verdiend in dit land. Nu de goudprijs behoorlijk op is gelopen is het namelijk aantrekkelijk geworden om ook weer nieuwe goudmijnen te starten en er op die manier voor te zorgen dat het aanbod toe zal nemen. De goudwinning verloopt ook om onder andere die reden op een relatief efficiënte manier, ondanks dat het vaak ontzettend lastig is om tot het edelmetaal te komen. Over het algemeen is het namelijk een vrij lastig proces. Desalniettemin hebben de grote investering in de goudwinning in Zuid-Afrika ervoor gezorgd dat men daar met de beste materialen en machines kan werken. Wat dat betreft heeft het land zelfs een flinke voorsprong op veel andere landen die zich bezighouden met de winning van goud. Zuid-Afrika is verantwoordelijk voor ongeveer 2/3e van de goudwinning in de wereld, waardoor het met recht een zeer grote producent genoemd mag worden. Bovendien is het goud er nog lang niet op en zit het er dus niet in dat er snel verandering in deze positie zal komen. Het blijft dus een goed idee om ons te richten op dit land in het meest zuidelijke puntjes van dit prachtige continent.

Hoe werkt de goudwinning

De goudwinning werkt eigenlijk op een zeer inefficiënte manier. Dit komt door het feit dat er sprake is van een hoop afval. Om bij het goud te komen dienen er keuzes te worden gemaakt en over het algemeen betekent dit dat er voor wordt gekozen om minder milieuvriendelijk te werk te gaan. De goudwinning zorgt er op die manier aan de ene kant dus wel voor dat we het prachtige goud kunnen kopen, maar zorgt aan de andere kant ook voor een flinke belasting van het milieu om ons heen. De goudwinning gebeurt door diepe schachten te graven en het gesteende los te maken waarin zich het goud bevindt. Vervolgens wordt het gesteente fijngemalen. Door hier het goud uiteindelijk uit te halen zijn we in staat het edelmetaal te winnen. Uiteraard worden de verschillende korrels samengesmolten om tot munten of baren te kopen, waardoor wij er uiteindelijk weer in kunnen investeren. Het is wat dat betreft een aardig karwei om het goud daadwerkelijk hier te krijgen, iets wat veel investeerders zich niet altijd realiseren. Door na te denken over de goudwinning kunt u waarschijnlijk nog beter begrijpen dat het gaat om een zeer waardevol en schaars edelmetaal.

Omdat er juist zo weinig goud op aarde is, blijft de prijs bij goud kopen relatief hoog als men het vergelijkt met andere schaarse metalen. Het winnen van goud kost niet alleen erg veel tijd maar vanwege dat het zo lastig is om te krijgen en men vaak heel lang bezig is voor een klein beetje is het erg duur.