100 Gram Goud Kopen

Iedere belegger zal een hoeveelheid goud aankopen die voldoen aan de zelf gestelde eisen. Zo moeten ze binnen het vastgestelde budget vallen maar ook voldoende flexibiliteit bieden. Hoeveelheden van 100 gram goud kopen is daarom niet voor iedereen weggelegd. Toch wordt dit vaker gedaan dan u wellicht zou denken en veel beleggers kiezen hier dan om meerdere redenen voor.

Om door middel van goud kopen beleggen te gaan zult u voor uzelf een aantal zaken vast moeten stellen. Allereerst zult u moeten bepalen waarom u wilt gaan beleggen, wilt u uw geld om zetten in goud of wilt u zoveel mogelijk winst maken uit uw beleggingen. U kunt bijvoorbeeld bij het goud kopen 100 gram bestellen en deze bij voldoende stijging van de koers weer verkopen en de winst op uw rekening bijschrijven. U kunt echter meer flexibiliteit willen hebben bij het verkopen om bijvoorbeeld alleen te verkopen wat u op dat moment nodig hebt aan geld of als u denk dat de prijs van goud nog verder omhoog gaat en u daarom alleen een gedeelte wilt verkopen. Als dat zo is kunt u ook 100 gram goud kopen in de vorm van tien maal 10 gram goud kopen. Dit zal u veel flexibiliteit bieden bij het verkopen van uw goud voorraad maar brengt ook een nadeel met zich mee. Dit nadeel is dat de kosten voor het maken van een baar van 100 gram goud niet veel hoger zijn dan voor het maken van een baar van 10 gram.

De kosten die u bij het 100 gram goud kopen moet betalen bestaan uit de kosten die gemaakt worden voor het maken van de baren. De maker zal immers arbeid moeten verrichten voor het gieten of slaan van de baren en ook zullen deze voorzien moeten worden van hun eigen verpakking en de baren groter dan 100 gram goud, ook van een eigen unieke certificaat van echtheid. Dit betekend dat 100 gram goud kopen door middel van meerdere kleinere baren aan te schaffen dus in verhouding duurder zal zijn dan een baar van 100 gram. Hiermee mag gezegd zijn dat er aan flexibiliteit een prijskaartje hangt dat u voor aankoop goed af moet wegen. Toch is goud kopen door meerdere kleine hoeveelheden aan te schaffen een optie die door veel beleggers gekozen wordt. Daarbij is de flexibiliteit die meerdere kleinere hoeveelheden fysiek goud kopen biedt bij het verkopen de meest voorkomende reden. Dat hieraan kosten verbonden zitten wordt dan vaak voor lief genomen al is het wel zo dat deze kosten goed afgewogen kunnen worden.

U kunt zelf ook goed controleren wat de kosten voor het maken van de baren in de praktijk voor verschil maken. Vergelijkt u de prijzen maar eens tussen kleinere baren en grotere baren, u zult al snel zien dat 100 gram goud kopen in één baar een stuk voordeliger is dan in tien baren van 10 gram terwijl twee baren van 50 gram goud kopen een veel kleiner verschil in prijs laten zien. Ditzelfde principe geld natuurlijk ook andersom waar bij het 500 gram goud kopen 100 gram baren veel flexibiliteit zullen bieden bij het verkopen van de goud voorraad. Het is verstandig om hier goed naar te kijken op het moment dat u uw bestelling gaat plaatsen. Nog veel verstandiger is het om voordat u 100 gram goud kopen gaat u hierin te verdiepen. Op het moment dat u uw aankoop daadwerkelijk doet hebt u immers niet altijd even veel tijd op hier naar te kijken. Dit kan zijn omdat u snel tussen uw nadere werkzaamheden door een bestelling plaatst of omdat u alleen op dat moment een goede prijs kunt krijgen en die later weer omhoog gegaan kan zijn. Dit zijn zeg maar de voorbereidingen op het fysiek goud kopen die zeer belangrijk zijn om te doen. Een goede voorbereiding is het halve werk, luidt een oud Hollands gezegde maar ook tegenwoordig heeft dit gezegde nog niets aan waarheid verloren.

Het uiteindelijke doel waarom u 100 gram goud kopen gaat mag natuurlijk niet uit het oog verloren worden. Dit is de mogelijkheid om een mooie wint met uw beleggingen te maken door te profiteren van de stijgingen die de prijs van goud door maakt. De stijgingen van de goudprijs zullen u ook de winst op moeten leveren die de kosten zal dekken. Deze kosten zijn de kosten die u maakt als u 100 gram goud als één, baar of als meerdere kleine baren aan schaft. Omdat kleinere baren hogere kosten met zich mee brengen zult u dus ook meer winst moeten maken bij het verkopen van uw goud voorraad. Daarmee is 100 gram goud kopen in kleinere hoeveelheden dus niet altijd een oplossing voor flexibiliteit maar ook een risico dat u bewust moet nemen. Als u de zaken echter goed af weegt en goed kijkt naar de extra kosten die kleinere baren met zich mee brengen en de mogelijkheden die u hebt om deze extra kosten terug te verdienen dan is bij het goud kopen 100 gram in kleinere baren aan schaffen zeker het overwegen waard.

In ieder geval zullen de bedragen die u moet betalen als u 100 gram goud kopen gaat het mogelijk maken op een mooie winst uit uw beleggingen te maken. Omdat u al snel een bedrag van rond de vierduizend euro neer moet tellen voor een baar van 100 gram goud zult u bij een prijs stijging van tien procent geen slechte zaken doen. U moet ook weten dat bij het beleggen in goud een prijs stijging van tien procent eerder regel is dan uitzondering. Zeker gezien de ontwikkelingen van de afgelopen jaren is dit in kortere tijd al te realiseren. De echte grote winsten van fysiek goud kopen zijn echter meestal op de langere termijn te behalen. Het behalen van een mooie beleggingswinst is uiteindelijk ook het doel van beleggen in goud. U zult dus moeten bepalen of het 100 gram goud kopen is of een ander gewicht dat voor u de juiste balans tussen winstgevendheid en flexibiliteit biedt.