Disclaimer

Goud-kopen-beleggen.nl heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de samenstelling van deze website. Toch kunnen er fouten of onvolledigheden in staan. Goud-kopen-beleggen.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden in de informatie of voor schade of andersoortige gevolgen welke voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik of niet beschikbaar zijn van informatie op deze site. Goud-kopen-beleggen.nl geeft nadrukkelijk geen advies en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige door u of door iemand anders geleden schade die het resultaat is van het gebruik noch door de onmogelijkheid van gebruik van deze website.

Links naar derden

Deze website bevat links naar websites van derden. Wij hebben de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk gekozen. www.goud-kopen-beleggen.nl kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden. Goud-kopen-beleggen.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige door u of door iemand anders geleden schade die het resultaat is van het gebruik noch door de onmogelijkheid van gebruik van websites en/of diensten van derden.

Auteursrechten:

Goud-kopen-beleggen.nl is rechthebbend auteur van de teksten op deze site. De informatie die op deze site staat mag alleen voor persoonlijk, niet commercieel, gebruik vrij verspreid worden, mits voorzien van bronvermelding.